Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.84.564

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTERSTWA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 1 września 1920 r.
w sprawie ustalenia cennika skór gotowych.

Na podstawie art. 4 dekretu w przedmiocie skór i garbników (Dziennik Praw 1919 r. № 14 poz. 157) ustanawia się następujący cennik na skóry gotowe, wydawane garbarniom w stanie surowym po dniu 20 maja 1920 roku.
№ 5.

RODZAJ SKÓR Mk. Fen.

I.SKORY PODESZWIANE:
1)W całości lub połówkach192.-)
2)Środki, słupce288.-)
3)Odpadki96.-}za kilo
4)Tafelki karkowe160.-)
II.1)KRUPONY PASOWE DĘBOWE340.-)
III.2)""CHROMOWE285.-)
III.JUCHTY DĘBOWE:
1)Tłuszczone wszelkiego wykończenia:
a)grubości do 2 mm))
b)" 2 do 2.5 mm) 350.-}za kilo
2)Nietłuszczone: blanki białe lub czarne410.-)
""kolorowe450.-)
IV.SSAKI I BUKATY CHROMOWE I DĘBOWE:
1)Czarne za stopę angielską87.-
2)Kolorowe za""95.50
3)Futrówki wszelkie za stopę angielską45.-
V.SKÓRY KOŃSKIE:
1)Waszet chromowy za stopę angielską70.-
2)"dębowy"""60.-
3)Kroje za parę170.-
4)Szpicblettry za parę160.-
5)Blettry za parę65.-
6)Abfal za kilogram125.-

UWAGI: 1) Ceny towaru gotowego rozumieją się loco najbliższa stacja kolejowa lub wodna, bez opakowania tylko związane w paczki.

2) Skóry podeszwiane winny być suche, nieobciążone, dobrze przegarbowane, niełamiące się i nierozdzierające się. Skóry nie odpowiadające powyższym warunkom, przyjmowane będą po cenach niższych, a mianowicie:

a) za niewielkie uszkodzenia i niedogarbowanie potrąca się od 5 do 20%, zgodnie z orzeczeniem KOMISJI ODBIORCZEJ.

b) za popsute w garbowaniu, łamiące się, rozdzierające się potrąca się od 20 do 100%.

c) skóry sztucznie obciążone będą zabierane przez KOMISJE bezwzględnie i płacone po cenach, równych połowie wartości, winni pociągani do odpowiedzialności sądowej.

3) Skóry juchtowe winny być dobrze wygarbowane, miękko wyrobione, równo szpaltowane, o nieuszkodzonem liczku, bez zacięć, dziur i wągrów. Nieodpowiadające tym warunkom skóry przyjmowane będą po cenach niższych.

a) za skóry ze sporadycznemi zacięciami i nierówno szpaltowanej, z niewielkiem uszkodzeniem liczka, potrąca się od 5 do 10%.

b) za oprzałe, dziurawe, twarde, niedogarbowane, z pękającem przy składaniu we czworo liczkiem, potrąca się do 40% wartości, stosownie do uznania KOMISJI.

4) Skóry chromowe (ssaki i bukaty) winny być dobrze wygarbowane, miękko wyrobione, ścisłe i dostatecznie natłuszczone, o nieuszkodzonem liczku, bez zacięć, dziur i wągrów. Nieodpowiadające tym warunkom skóry będą przyjmowane po cenach niższych.

a) za skóry ze sporadycznemi zacięciami, nierówno falcowane i rzadkie potrąca się od 5 do l0%.

b) za oprzałe, dziurawe, mało natłuszczone i twarde potrąca się do 40% stosownie do uznania KOMISJI.

5) Wszelkie potrącenia cen winny być umotywowane w protokule przez KOMISJĘ ODBIORCZĄ.