Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 stycznia 1920 r.
w przedmiocie ustalenia cennika skór gotowych.

Na podstawie art. 2 dekretu w przedmiocie sekwestru skór i garbników (Dz. Pr. 1919, № 14, poz. 157) ustanawia się następujący cennik na skóry wydane garbarniom po cenie obowiązującej do 15 października 1919 r., a nie przedstawione dotychczas Komisjom Odbiorczym.
Rodzaj skór:za 1 f. polski

Mk. fen.

za stopę

Mk. fen.

I. Skóry podeszwiane:
1)W całości lub połówkach17.00-
2)Środki, słupce25.50-
3)Odpadki, karki i boki8.50-
4)Tafelki karkowe13.00-
II.1)Kruponypasowedębowe32.50-
2)""chromowe27.50-
III.Juchty dębowe:
1)Tłuszczone wszelkiego wykończenia:
a) gruboścido 2 m/m25.00-
b) "od 2 do 2 i 1/2 m/m24.00-
2)Nietłuszczone(blanki białe)26.00-
"("kolorowe)29.00-
IV.Ssaki i bukaty chromowe czarne:
1)do 7 stóp-15.00
2)wyżej 7 stóp-17.00
Kolorowe 10% drożej.
V.Skóry surowcowe, tłuszczone ałunowe:
I-gat. Skóra wyborowa, dobrze wygarbowana i bez mizdry12.00-
II-gat. Skóra z nieznaczną mizdrą, albo niedość przegarbowana11.00-
III-gat. Skóra z mizdrą i niedość przegarbowana10.50-
Ceny powyższe obowiązują od dnia 1 lutego 1920 roku.

Uwaga I. Wszystkie skóry powinny być oddane Komisjom Odbiorczym do dn. 15 marca b. r. Garbarnie, które do tego terminu skór nie wykończą, uznane będą za niezdolne do pracy i ulegną zamknięciu.

Uwagi: 1) Ceny towaru gotowego rozumieją się loco najbliższa stacja kolejowa lub wodna, bez opakowania, tylko związane w paczki.

2) Skóry podeszwiane winny być suche, nieobciążone, dobrze przegarbowane. niełamiące się i nierozdzierające się. Skóry nie odpowiadające powyższym warunkom, przyjmowane będą po cenach niższych, a mianowicie:

a) za niewielkie uszkodzenia potrąca się od 5 do 20%, zgodnie z orzeczeniem Komisji Odbiorczej.

b) za popsute w garbowaniu, łamiące się, rozdzierające się potrąca się od 20 do 100%.

c) skóry sztucznie obciążone będą zabierane przez Komisję bezwzględnie i płacone po cenach, równych połowie wartości.

3) Skóry juchtowe winny być dobrze wygarbowane, miękko wyrobione, równo szpaltowane, o nieuszkodzonem liczku, bez zacięć, dziur i wągrów.

Nieodpowiadające tym warunkom skóry przyjmowane będą po cenach niższych.

a) za skóry ze sporadycznemi zacięciami i nierówno szpaltowane z niewielkiem uszkodzeniem liczka, potrąca się od 5 do 10%.
b) za oprzałe, dziurawe, z pękającem przy składaniu we czworo liczkiem, potrąca się do 40% wartości, stosownie do uznania Komisji.

4) Skóry chromowe (ssaki i bukaty) winny być dobrze wygarbowane, miękko wyrobione, ścisłe i dostatecznie natłuszczone, o nieuszkodzonem liczku, bez zacięć, dziur j wągrów.

Nie odpowiadające tym warunkom skóry będą przyjmowane po cenach niższych.

a) za skóry ze sporadycznemi zacięciami, nierówno falcowane i rzadkie potrąca się od 5 do 10%;

b) za oprzałe, dziurawe, mało natłuszczone i twarde potrąca się do 40% stosownie do uznania Komisji.

5) 1 (uchylony).

6) Wszelkie potrącenia cen winny być umotywowane w protokule przez Komisję Odbiorczą.

Warszawa, dn. 30 stycznia 1920 r.

1 Pkt 5 uchylony przez rozporządzenie z dnia 3 marca 1920 r. w przedmiocie zatwierdzenia cennika skór gotowych i surowcowych dla obszarów b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz.U.20.42.253) zmieniające nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1920 r.