Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 stycznia 1920 r.
w przedmiocie ustalenia cennika na skóry surowe.

Na podstawie art. 4 dekretu w przedmiocie sekwestru skór i garbników z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. 1919 r. № 14, poz. 157) ustanawia się następujący cennik na skóry surowe, obowiązujący od dn. 1 lutego 1920 r.
NAZWY SKÓRCena za sztukęCena w mk.Cena w kor.
MarekKoronza ft.i za kg.za ft.(za kg.
Krowie, Woł. i Bycze wagi świeżej:
od 21 f. (8,5 kg.) do 40 f. (16,5 kg.)4.2010 256.--j 14.65
powyżej 40 f. (16.5 kq.) do 70 f. (28,5 k.)6.-14.708.6C) ' 21.-
powyżej 70 ft. (28,5 kg,)7.1517.5C10. Z>! 25.-

I

Potrącenia za uszkodzenia:
w bokach (Rbfailu) R10.-14.30
w środkach (Słupcu) S15.-21.45
w bokach i Słupcu (RS)20.-28.60
wągry w zależności od ilościod 20.- do 30.-od 28.60 do 42.90
Liczka L30% wartości
Braki Br50%"
Krowie, Woł. i Bycze wagi suchej:i
od 11 f. (4,5 kq.) do 21 f. (8,5 kg.)7.1017.4010 20S 24 85
powyżej 21 f. (8,5 kg.) do 37 f. (15 kg.)10.2525 -14.6035.70
powyżej 37 ft. (15 kg.)12.2029.7517.4042.50
Potrącenia jak na bydl. świeżych.
Cielęce-Ssaki śwież. w. do 8 f. (3,5 kg.)
I gat.7-17.1010.-24.40
II gat.4.5011.-6.4015.70
III gat. brak2.405.853.408.35
Cielęce-Ssaki św. w. od 8 ft. i wyż.
I gat.8.2020.-11.7028.55
II gat.4.5011.-6.4015.70
III gat. brak2.405.853.408.35
Cielęce-Ssaki suche niez. od wagi
I gat12.9031.5018.4045.-
II gat8.6021.-12 3030.-
III gat. brak4.1010.-5.8514.30
Bukaty świeże I gat.7-17.1010.-24.40
""II gat.4.5011.-6.4015.70
""III gat.2.405.853.408.35
Bukaty suche I gat.12.9031.5018.4045.-
""II gat.8.6021.-12.3030.-
""III gat4.1010.-5.8514.30
Końskie powyż. 2.10 metr. długości135.-192.90
dług. 2.10 mtr. i niż. do 1.60 mt.95.-135.75
Potrącenia za uszkodzenia:
Dziury.8.-11.45
podcięcia (sznyty)16.-22.90
liczka20.-

do 30.-

28.60

do 42.90

Końskie poniż. 1.60 m. i Źrebaki I gat.50.-71.45
Źrebaki II gat30.-42.90
"III gat. brak15.-21.45
UWAGI: Maximum potrąceń za uszkodzenia nie może przenosić 66°/o zasadniczej wartości każdej skóry.

Powyższe ceny ustanawia się na skóry oczyszczone z krwi, nawozu i soków, bez kopyt, kości, rogów i przedniej części pyska.

O ile skóra nie jest oznaczona, potrąca się odpowiednią różnicę na wadze.

Wagę skór już zasolonych należy przed wyrobieniem przeliczyć na wagę świeżą w zależności od stanu zasolenia.

Wyłączny zakup skór surowych Ministerstwo Przemysłu i Handlu powierzyło aż do odwołania Spółce Akcyjnej Skupu i Sprzedaży Skór Surowych i Garbników w Warszawie.

Wszelkie zgłoszenia i dostawy dobrowolne oraz partje skór skonfiskowanych przez właściwe władze, należy kierować do Spółki Akcyjnej S. i S. S. S. i G. w Warszawie, względnie do jej oddziałów na prowincji.

Ceny powyższe obowiązują od dnia 1 lutego 1920 r. aż do odwołania.

DogatunkuIzaliczasięzdroweskórybez uszkodzeń.
""II""""z uszkodzeniami
""III(braków) zagrzane i nadgniłe.

Warszawa, dn. 30 stycznia 1920 r.