Ustalenie cen sprzedażnych wódek monopolowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.88.795

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 września 1927 r.
o ustaleniu cen sprzedażnych wódek monopolowych.

Na mocy art. 20 i 96 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. № 32, poz. 289) zarządzam co następuje:
Detaliczną cenę sprzedażną wódek monopolowych łącznię z butelką od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określa się następująco:
a)
mocy 40° w naczyniach o pojemności 0,1 litra 65 gr.
b)
mocy 45° w naczyniach o pojemności 0,1 litra 70 gr.
c)
"wyborowa" mocy 40° w naczyniach o pojemności
1 litr0,5 litra0,25 litra
zł.6,253,l51,65
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.