Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.65.418

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 7 lipca 1921 r.
w przedmiocie ustalenia cen przetworów naftowych. *

Na podstawie austrjackiego rozporządzenia cesarskiego z dnia 10 sierpnia 1915 r. (austr. Dz. U. P. № 239), austrjackiej ustawy z dnia 24 lipca 1917 r. (austr. Dz. U. P. № 307), rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1919 r. w sprawie uregulowania obrotu ropy naftowej, podlegającej sekwestrowi (Dz. U. Rz. P. z 1919 № 74, poz. 431) i uchwały Rady Ministrów z dn. 16 września 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 23 poz. 128) zarządza się co następuje:
§  1. Art. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1920 r. w przedmiocie ustalenia cen ropy i przetworów naftowych (Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 82 poz. 551) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych (Dz. U. Rz. P. z r. 1921 № 36 poz. 219) znosi się.

W sprawie cen ropy przypadającej, t. zw. udziały netto (producentów, uprawnionych do wydobywania) stosować należy przepisy austr. rozporządzenia cesarskiego z dnia 10 sierpnia 1915 r. austr. dz. u. p. № 239 i wydanych na jego podstawie rozporządzeń.

§  2. W § 3 I. 2) rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworównaftowych (Dz. U. Rz. P. z 1921 r. № 36 poz. 219) należy po słowach - "marek 1100" wstawić słowa: "silnikowej - marek 2.000".
§  3. W § 3 I. 4) tegoż rozporządzenia oznaczony dodatek za rafinacje zmienia się w sposób następujący:

dla olejów lekkich - marek 750

dla olejów średnich - marek 980

dla olejów ciężkich - marek 1.360

§  4. W § 7 I. 1) tegoż rozporządzenia po słowie "parafiny" należy wstawić słowa: "w każdej postaci".

W § 7 1. 4) tegoż rozporządzenia po słowie "(+ 15° C) należy wstawić słowa: "oraz smarów stałych".

§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 8 października 1921 r. zawiesza się stosowanie przepisów, dotyczących wysokości cen przetworów naftowych, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawieszenia stosowania przepisów, dotyczących cen maksymalnych na przetwory naftowe. (Dz.U.21.81.562).