§ 2. - [Obowiązek poinformowania przełożonego o wypadku] - Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.105.870

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2009 r.
§  2. [Obowiązek poinformowania przełożonego o wypadku]
Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.