Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  9.

Organy właściwe w dniu wejścia w życie dekretu do ustalania i zatwierdzania cen, opłat i stawek taryfowych działają w zakresie i trybie określonych w dotychczasowych przepisach przez okres 3 miesięcy. Rada Ministrów może ustalić wcześniejszy termin zaprzestania działalności tych organów.