Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  8.

Ceny, opłaty i stawki taryfowe, a także marże handlowe oraz przepisy dotyczące ich obliczania i stosowania, ustalone przed wejściem w życie dekretu na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują nadal moc obowiązującą. Zmiana tych cen, opłat i stawek taryfowych oraz marż handlowych może nastąpić tylko w trybie niniejszego dekretu.