Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  7.
1. Powołuje się Państwową Komisję Cen przy Radzie Ministrów.
2. Do zakresu działania Państwowej Komisji Cen należy:
1) opracowywanie i opiniowanie wniosków dotyczących cen, opłat i stawek taryfowych, których ustalanie należy do zakresu działania Rady Ministrów, oraz opracowywanie wniosków co do wytycznych Rady Ministrów dla ustalania cen, opłat i stawek taryfowych,
2) ustalanie cen, opłat i stawek taryfowych, które nie należą do zakresu działania Rady Ministrów, a zostaną przez Radę Ministrów zlecone Komisji,
3) inne czynności w zakresie cen, opłat i stawek taryfowych, zlecone przez Radę Ministrów.
3. Prezes Rady Ministrów ustali skład, organizację wewnętrzną i sposób postępowania Państwowej Komisji Cen.