Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  6.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia obowiązki sprzedawców i świadczących usługi w zakresie uwidaczniania cen na artykuły wystawione na sprzedaż oraz cenników i taryf za świadczone usługi jak również wystawiania rachunków za sprzedane towary lub świadczone usługi.