Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  5.

Rada Ministrów określa zasady i tryb ogłaszania cen, opłat i stawek taryfowych, ustalonych na podstawie art. 1 i 2.