Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  4.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego ustala wysokość oraz sposób obliczania i stosowania marż handlowych (rabatów, narzutów, prowizji) w obrocie artykułami, do których stosuje się przepisy art. 1 lub które objęte są wytycznymi określonymi na podstawie art. 2.