Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  3.

Rada Ministrów określa zasady i tryb postępowania przy składaniu wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych, o których mowa w art. 1, jak również wniosków o określenie wytycznych w przypadkach przewidzianych w art. 2.