Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  2.

Rada Ministrów określa wytyczne dla ustalania cen, opłat i stawek taryfowych, nie objętych art. 1, oraz tryb i organy właściwe do ustalania tych cen, opłat i stawek taryfowych.