Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  14.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.