Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  13.

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz wszystkim ministrom.