Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  12.
1. Z zastrzeżeniami przewidzianymi w art. 8 i 9 tracą moc wszelkie przepisy w przedmiocie unormowanym niniejszym dekretem, a w szczególności:
1) ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym (Dz. U. Nr 43, poz. 218),
2) dekret z dnia 24 września 1947 r. o ustalaniu cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Państwo lub samorząd (Dz. U. Nr 61, poz. 337),
3) dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o ustalaniu cen na niektóre artykuły w przemyśle prywatnym i spółdzielczym (Dz. U. Nr 23, poz. 157).
2. Przepisy art. 3 i 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1 pozostają w mocy do czasu wydania rozporządzenia na podstawie art. 6 niniejszego dekretu.