Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  11.

Przepisy dekretu nie dotyczą cen, opłat i stawek taryfowych stosowanych w obrotach z zagranicą.