Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.122

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1958 r.
Art.  10.

Przepisy dekretu dotyczące ministrów stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych, których wykaz ustali Prezes Rady Ministrów.