Art. 38a. - [Informowanie o stawkach opłat intercharge] - Usługi płatnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 28 września 2023 r.
Art.  38a.  [Informowanie o stawkach opłat intercharge]
1. 
Organizacja kartowa, wydawca karty płatniczej oraz agent rozliczeniowy udostępniają na swoich stronach internetowych informację o aktualnych stawkach opłaty interchange.
2. 
Organizacja kartowa udostępnia informację o stawkach opłaty systemowej na swojej stronie internetowej.
3. 
Organizacja kartowa nie może pobierać opłaty z tytułu krajowej transakcji płatniczej przy użyciu karty płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie płatniczej, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) 2015/751, wydanej w ramach umowy z inną organizacją kartową.