Art. 4. - [Obowiązek posiadania licencji detektywa] - Usługi detektywistyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.129 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Art.  4.  [Obowiązek posiadania licencji detektywa]
1. 
Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej "licencją".
2. 
Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.
3. 
Tytułu zawodowego "detektyw" może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.