Art. 17. - USA-Polska. Umowa o ekstradycji. Waszyngton.1996.07.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.93.1066

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2002 r.
Artykuł  17

Wnioski o wydanie złożone przez kilka państw

Jeżeli Państwo wezwane otrzyma od drugiego Umawiającego się Państwa oraz jakiegokolwiek innego lub innych państw wnioski o wydanie tej samej osoby, za to samo lub inne przestępstwo, organ wykonujący w Państwie wezwanym określi, któremu państwu wyda tę osobę. Podejmując decyzję, Państwo wezwane rozważy wszystkie istotne okoliczności, łącznie z następującymi, choć nie ograniczając się jedynie do nich:

a)
czy wnioski zostały przedłożone na podstawie umowy,
b)
miejsce popełnienia każdego przestępstwa,
c)
wagę przestępstw,
d)
obywatelstwo pokrzywdzonego,
e)
możliwość późniejszego wydania pomiędzy państwami wzywającymi,
f)
chronologiczny porządek, w jakim wnioski zostały otrzymane od Państw wzywających.