Art. 10. - USA-Polska. Umowa o ekstradycji. Waszyngton.1996.07.10.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.93.1066

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2002 r.
Artykuł  10

Dopuszczalność dokumentów

Dokumenty dołączone do wniosku o wydanie zostaną przyjęte i dopuszczone jako dowody w postępowaniu ekstradycyjnym, jeżeli:

a)
w wypadku wniosku ze strony Stanów Zjednoczonych - są one uwierzytelnione przez właściwego przedstawiciela dyplomatycznego lub konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych lub
b)
w wypadku wniosku ze strony Rzeczypospolitej Polskiej - są one uwierzytelnione przez głównego przedstawiciela dyplomatycznego lub konsularnego Stanów Zjednoczonych w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z prawem ekstradycyjnym Stanów Zjednoczonych, lub
c)
są one poświadczone lub uwierzytelnione w inny sposób uznany przez prawo Państwa wezwanego.