Urzędy celne właściwe w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami. - Dz.U.2004.209.2131 - OpenLEX

Urzędy celne właściwe w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.209.2131

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 września 2004 r.
w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956) zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2004 r.

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU ODPADAMI

Lp.Izba

Urząd

Oddział

Kod identyfikacyjny oddziału
123
IIZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
1Urząd Celny w Białej Podlaskiej
aOddział Celny w Białej Podlaskiej301010
bOddział Celny w Koroszczynie301040
cOddział Celny w Małaszewiczach301020
2Urząd Celny w Lublinie
aOddział Celny w Lublinie302010
3Urząd Celny w Zamościu
aOddział Celny w Zamościu303010
bOddział Celny w Chełmie303050
cOddział Celny w Dorohusku303060
dOddział Celny Drogowy w Dorohusku303070
eOddział Celny w Hrubieszowie303030
IIIZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU
1Urząd Celny w Białymstoku
aOddział Celny w Białymstoku311010
bOddział Celny Drogowy w Kuźnicy311030
cOddział Celny w Bobrownikach311070
2Urząd Celny w Suwałkach
aOddział Celny w Suwałkach313010
IIIIZBA CELNA W GDYNI
1Urząd Celny w Gdyni
aOddział Celny "Basen V" w Gdyni321010
bOddział Celny "Dworzec Morski" w Gdyni321020
cOddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni321030
dOddział Celny "Basen IV" w Gdyni321050
eOddział Celny "Nabrzeże Bułgarskie" w Gdyni321070
2Urząd Celny w Gdańsku
aOddział Celny "Opłotki" w Gdańsku322010
bOddział Celny "Nabrzeże Wiślane" w Gdańsku322020
cOddział Celny "Basen im. Władysława IV" w Gdańsku322030
dOddział Celny "Port Północny" w Gdańsku322040
eOddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo322050
fOddział Celny w Starogardzie Gdańskim322060
gOddział Celny w Kwidzynie322070
3Urząd Celny w Słupsku
aOddział Celny w Słupsku323010
bOddział Celny w Chojnicach323020
IVIZBA CELNA W KATOWICACH
1Urząd Celny w Katowicach
aOddział Celny w Katowicach331010
bOddział Celny w Tychach331020
cOddział Celny w Dąbrowie Górniczej331030
2Urząd Celny w Gliwicach
aOddział Celny w Gliwicach332010
bOddział Celny w Bytomiu332020
cOddział Celny w Raciborzu332030
3Urząd Celny w Częstochowie
aOddział Celny w Częstochowie333010
4(uchylony)
5Urząd Celny w Bielsku-Białej
aOddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach335010
bOddział Celny w Żywcu335020
cOddział Celny w Cieszynie335030
IVaIZBA CELNA W KIELCACH
1.Urząd Celny w Kielcach
a.Oddział Celny w Kielcach341010
b.Oddział Celny w Starachowicach341020
c.Oddział Celny w Sandomierzu341030
VIZBA CELNA W KRAKOWIE
1Urząd Celny w Krakowie
aOddział Celny I w Krakowie351010
bOddział Celny II w Krakowie351020
cOddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice351030
2Urząd Celny w Nowym Targu
aOddział Celny w Andrychowie352020
3Urząd Celny w Nowym Sączu
a(uchylony)
bOddział Celny w Tarnowie353030
4(uchylony)
VIIZBA CELNA W ŁODZI
1Urząd Celny I w Łodzi
aOddział Celny I w Łodzi361010
bOddział Celny w Sieradzu361030
2Urząd Celny II w Łodzi
aOddział Celny II w Łodzi362010
bOddział Celny w Kutnie362030
3Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim
aOddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim363010
VIIIZBA CELNA W OLSZTYNIE
1Urząd Celny w Olsztynie
aOddział Celny w Olsztynie371010
bOddział Celny w Bezledach371030
2Urząd Celny w Elblągu
aOddział Celny w Elblągu372010
bOddział Celny w Braniewie372020
VIIIIZBA CELNA W OPOLU
1Urząd Celny w Opolu
aOddział Celny w Opolu381010
bOddział Celny w Nysie381040
2(uchylony)
IXIZBA CELNA W POZNANIU
1Urząd Celny w Poznaniu
aOddział Celny w Poznaniu391010
bOddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica391030
2Urząd Celny w Pile
aOddział Celny w Pile392010
3Urząd Celny w Lesznie
aOddział Celny w Lesznie393010
4Urząd Celny w Kaliszu
aOddział Celny w Kaliszu394010
XIZBA CELNA W PRZEMYŚLU
1Urząd Celny w Przemyślu
aOddział Celny w Przemyślu401010
bOddział Celny Medyka-Żurawica401040
cOddział Celny w Jarosławiu401050
dOddział Celny w Korczowej401060
2Urząd Celny w Rzeszowie
aOddział Celny w Rzeszowie402010
bOddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka402020
cOddział Celny w Leżajsku402030
dOddział Celny w Dębicy402040
eOddział Celny w Stalowej Woli402050
fOddział Celny w Mielcu402060
3(uchylony)
4Urząd Celny w Krośnie
aOddział Celny w Krośnie404010
bOddział Celny w Sanoku404020
XIIZBA CELNA W RZEPINIE
1Urząd Celny w Zielonej Górze
aOddział Celny w Olszynie411020
2Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim
aOddział Celny w Świecku412020
XIIIZBA CELNA W SZCZECINIE
1Urząd Celny w Szczecinie
aOddział Celny "Nabrzeże HUK" w Szczecinie421020
bOddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie421030
cOddział Celny "Basen Górniczy" w Szczecinie421040
d(uchylona)
eOddział Celny w Świnoujściu421080
fOddział Celny w Lubieszynie421090
2Urząd Celny w Koszalinie
aOddział Celny w Kołobrzegu422020
XIIIIZBA CELNA W TORUNIU
1Urząd Celny w Bydgoszczy
aOddział Celny II w Bydgoszczy431020
2Urząd Celny w Toruniu
aOddział Celny w Toruniu432010
bOddział Celny we Włocławku432030
XIVIZBA CELNA W WARSZAWIE
1Urząd Celny I w Warszawie
aOddział Celny III w Warszawie441030
2Urząd Celny II w Warszawie
aOddział Celny VI w Warszawie442020
3Urząd Celny III "Port Lotniczy" w Warszawie
aOddział Celny Towarowy I w Warszawie443020
bOddział Celny Towarowy II w Warszawie443030
cOddział Celny Towarowy III w Warszawie443040
XVIZBA CELNA WE WROCŁAWIU
1Urząd Celny we Wrocławiu
aOddział Celny I we Wrocławiu451010
2Urząd Celny w Legnicy
aOddział Celny w Legnicy452010
bOddział Celny w Polkowicach452020
cOddział Celny w Żarskiej Wsi452030
3(uchylony)
4Urząd Celny w Wałbrzychu
aOddział Celny w Wałbrzychu454010
bOddział Celny w Jeleniej Górze454040
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz.1427).
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.04.279.2764) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 2005 r. (Dz.U.05.136.1148) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2005 r. (Dz.U.05.165.1369) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 maja 2006 r. (Dz.U.06.89.619) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2006 r.