Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.93.691

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 listopada 1921 r.
w przedmiocie urzędowych ogłoszeń sądowych w okręgach Sądów Apelacyjnych Krakowskiego i Lwowskiego.

Na podstawie par. 99 ustawy z 27 listopada 1896, austr. Dz. U. № 217 o organizacji sądownictwa zarządza się co następuje:
§  1. Wszelkie ogłoszenia, które w myśl ustaw i rozporządzeń mają być dokonywane przez sądy w publicznych czasopismach lub w dzienniku przeznaczonym do urzędowych obwieszczeń, winny sądy zamieszczać nadal w dzienniku "Gazeta Lwowska".
§  2. Ogłoszenia, które w myśl przepisów ustawy (par. 424 i 493 austr. poc. karn., par. par. 16 i 29 austr. ustawy notarjalnej, mają być ogłaszane w dzienniku urzędowym, w gazecie urzędowej, lub w krajowej gazecie urzędowej, winny sądy zamieszczać w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej t. j. w "Monitorze Polskim".
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.