§ 4. - Urządzenie i utrzymywanie zakładów kąpielowych rytualnych (t. zw. mykw) dla ludności wyznania mojżeszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.65.416

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1921 r.
§  4.
Zakłady kąpielowe rytualne winny się składać z następujących pomieszczeń:
a)
poczekalni,
b)
rozbieralni,
c)
pomieszczenia dla wanien,
d)
pomieszczenia dla basenów,
e)
kotłowni.

W zakładach tych mogą być oddzielne pomieszczenia dla parni, natrysków i fryzjerni.

Zakłady kąpielowe winny być zaopatrzone w oddzielne ustępy dla każdej płci, względnie w ogólny ustęp, o ile mężczyźni i kobiety korzystają z kąpieli w różnych godzinach.