§ 2. - Urządzenie i utrzymywanie zakładów kąpielowych rytualnych (t. zw. mykw) dla ludności wyznania mojżeszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.65.416

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1921 r.
§  2.
Zakłady, przeznaczone dla obu płci, winny posiadać dla mężczyzn i kobiet oddzielne pomieszczenia z oddzielnemi wejściami. W razie braku oddzielnych pomieszczeń dla każdej płci, winny być wyznaczone oddzielne godziny użycia kąpieli.