§ 10. - Urządzenie i utrzymywanie zakładów kąpielowych rytualnych (t. zw. mykw) dla ludności wyznania mojżeszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.65.416

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1921 r.
§  10.
Osoby, dotknięte chorobami zakaźnemi i skórnemi, oraz otwartą gruźlicą, nie mogą być dopuszczane do kąpieli, ani do pełnienia zajęć w zakładach kąpielowych rytualnych.

Służba kąpielowa winna być ubrana w czyste fartuchy.