Art. 9. - [Decyzje Ministra Obrony Narodowej jako rozkaz wojskowy] - Urząd Ministra Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.196 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.
Art.  9.  [Decyzje Ministra Obrony Narodowej jako rozkaz wojskowy]
1. 
(uchylony).
2. 
W stosunku do osób pełniących czynną służbę wojskową, w tym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, decyzje Ministra Obrony Narodowej mają moc rozkazu wojskowego.