Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.196 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.
Art.  4. 

Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpośrednio lub przy pomocy wyznaczonego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad:

1) gospodarką finansową;
2) realizacją polityki kadrowej i personalnej;
3) działalnością kontrolną;
4) działalnością obsługi prawnej;
5) realizacją polityki obronnej;
6) kontaktami międzynarodowymi;
7) planowaniem, programowaniem i koordynacją pozamilitarnych przygotowań obronnych;
8) realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie NSIP;
9) działalnością duszpasterstw wojskowych.