Art. 4. - [Kompetencje nadzorcze Ministra Obrony Narodowej] - Urząd Ministra Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.196 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.
Art.  4.  [Kompetencje nadzorcze Ministra Obrony Narodowej]

Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpośrednio lub przy pomocy wyznaczonego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad:

1)
gospodarką finansową;
2)
realizacją polityki kadrowej i personalnej;
3)
działalnością kontrolną;
4)
działalnością obsługi prawnej;
5)
realizacją polityki obronnej;
6)
kontaktami międzynarodowymi;
7)
planowaniem, programowaniem i koordynacją pozamilitarnych przygotowań obronnych;
8)
realizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań inwestycyjnych określonych w Programie NSIP;
9)
działalnością duszpasterstw wojskowych.