Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.196 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.
Art.  13. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.