Art. 6. - [Przekazywanie Komisji Europejskiej informacji dotyczących funkcjonowania jednostki koordynującej] - Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1611

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  6. [Przekazywanie Komisji Europejskiej informacji dotyczących funkcjonowania jednostki koordynującej]

Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji Europejskiej wymagane przepisami Unii Europejskiej informacje dotyczące funkcjonowania jednostki koordynującej.