Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.83.559

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.

Uchylając rozporządzenie moje z dnia 9 sierpnia r. b. № 72 poz. 495 Dz. Ustaw Rz. P., na wniosek Gubernatora Wojskowego m. st. Warszawy i okolic, na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Dz. Ust. № 66 poz. 448 r. 1920 i na mocy art. 2 punktu f ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. № 61 poz. 364), zarządzam co następuje:
Art.  1.

Ruch publiczny na ulicach m. st. Warszawy od godziny 12 w nocy do godziny 4 rano jest wzbroniony.

Art.  2.

Winni przekroczenia rozporządzenia niniejszego będą karani w drodze administracyjnej aresztem na czas do 3 miesięcy lub grzywną do 3000 marek.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia ogłoszenia.

SPROSTOWANIE

W № 70 w ustawie o wykonaniu reformy rolnej na str. 1230 w art. 2 w wierszu pierwszym zamiast liczby "18" należy wstawić I. "8".

W № 70 w ustawie o wykonaniu reformy rolnej na str. 1231 w art. 4, ustąp drugi zamiast art. "11. 1 - 8" ma być art. 1, 1. 1-8.