Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.114.756

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 7 listopada 1920 r.
w przedmiocie uregulowania produkcji węgla brunatnego.

Na mocy udzielonych mi ustawą z dn. 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 75 poz. 508) nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych, zarządzam co następuje:
§  1. Rozporządzenie z d. 6 listopada 1920 r. w przedmiocie uregulowania produkcji węgla kamiennego (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 109 poz. 717) ma w całości zastosowanie również do produkcji węgla brunatnego.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.