Art. 15. - Uregulowanie obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.90.630

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1932 r.
Art.  15.

Kontyngent cukru na kampanję 1925/ 1926 będzie wyznaczony w ciąga 14 dni po ogłoszeniu niniejszej ustawy.