§ 2. - Uregulowanie ceny cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.77.723

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1934 r.
§  2.
Przekroczenia niniejszego rozporządzenia będą karane w sposób przewidziany w art. 13 wyżej wymienionej ustawy.