Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.94.698

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 4 listopada 1921 r.
w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371) § 7 austr. ustawy aptekarskiej z dn. 18 grudnia 1906 (D. U. P. № 5 z r. 1907), art. 380 ros. ustawy lekarskiej (ros. zb. Pr. tom XIII Wyd. 1905 r.) zarządza się co następuje:
§  1. Zamiast cen, ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 26 września 1921 r. w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw (Dz. U. R. P. № 65 poz. 415) za lekarstwa wyszczególnione w art. 1 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 33 poz. 194) ustanawia się ceny następujące:
Zalekarstwapodługformuły175mk.
""""250"
""""3125"
""""450"
""""550"
""""650"
""""775"
""""875"
""""975"
""""1075"
""""11175"
""""1275"
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim austrjackim z dniem ogłoszenia.