Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.18.154

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 4 marca 1922 r.
w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.

Na mocy art. 2 p. 13 art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371), § 7 austr. Ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. № 5 z r. 1907) i art. 380 ros. ustawy lekarskiej (ros. Zbiór Praw T. XIII, wyd. 1905 r.), zarządza się co następuje:
§  1. Zamiast cen, ustanowionych rozporządzeniem Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 2 grudnia 1921 r. w przedmiocie uprzystępnienia ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw (Dz. U. R. P. № 94, poz. 698) za lekarstwa wyszczególnione w art. 1 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 33 poz. 194), ustanawia się ceny następujące:
Zalekarstwapodługformuły170mk.
""""260"
""""3140"
""""455"
""""560"
""""660"
""""7100"
""""885"
""""9120"
""""10120"
Zalekarstwapodługformuły11220mk.
""""12100"
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i austrjackim z dniem ogłoszenia.