Art. 53. - Uprawnienia niektórych towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.94.812

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1932 r.
Art.  53.

Instytucja ma prawo każdego czasu, aż do ogłoszenia zamknięcia licytacji, egzekucję wstrzymać lub odroczyć termin licytacyjny.

Na żądanie innych osób może nastąpić odroczenie terminu, lub zawieszenie postępowania licytacyjnego, tylko na podstawie wykonalnego wyroku sądowego. W trybie tymczasowego zarządzenia, lub zabezpieczenia powództwa może sąd zawiesić postępowanie egzekucyjne tylko za uprzedniem złożeniem przez wnioskodawcę rękojmi w sumie, równającej się przynajmniej rękojmi, wymaganej od licytantów.