Art. 15. - Uprawnienia niektórych towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.94.812

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1932 r.
Art.  15.

Dyrekcja instytucji ogłasza następnie, obwieszczenie o licytacji, które będzie zawierać:

1)
oznaczenie notarjusza, przed którym licytacja odbędzie się,
2)
oznaczenie nieruchomości,
3)
czas i miejsce licytacji,
4)
cenę wywołania,
5)
oświadczenie, że podstawą licytacji będą warunki licytacyjne niniejszego rozporządzenia,
6)
wysokość rękojmi, którą przystępujący do (licytacji winien złożyć,
7)
wezwanie, aby osoby trzecie najpóźniej na licytacji, a przed wezwaniem do czynienia postąpień, wykazały, że wniosły pozew o zwolnienie całej nieruchomości lub jej części od egzekucji i że uzyskały zawieszenie postępowania egzekucyjnego, inaczej bowiem prawo tych osób nie będzie przeszkodą licytacji i nabywca uzyska prawo własnością,
8)
wzmiankę o możności przeglądania akt,
9)
oznajmienie, że zamierzający licytować mogą w ciągu ostatnich siedmiu dni przed licytacją oglądać nieruchomość codziennie od godziny ósmej do osiemnastej, z wyjątkiem niedziel i świąt.