Art. 11. - [Wejście w życie ustawy] - Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.295 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2018 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  11.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r., z tym że art. 10 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.