Art. 6. - Uprawa tytoniu i wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.34.144

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2001 r.
Art.  6.
1. 7
Jeżeli wskutek czynu określonego w art. 4 lub 5 powstała znaczna szkoda dla gospodarki narodowej,sprawca

podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.

2.
Tej samej karze podlega sprawca czynu określonego w art. 4 lub 5, jeżeli z popełniania tych przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu.
7 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 5 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U.97.88.554) z dniem 1 września 1998 r.