Art. 2. - Uprawa tytoniu i wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.34.144

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2001 r.
Art.  2.
1.
Tytoń uzyskany z uprawy rośliny tytoniowej podlega w całości odstąpieniu instytucji lub przedsiębiorstwu, wyznaczonemu przez Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego. Nie dotyczy to tytoniu przeznaczonego dla celów naukowo-badawczych i szkoleniowych (art. 1 ust. 3 i 4).
2.
Zasady i tryb oszacowania tytoniu odstępowanego określa Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
3.
Sposób sortowania i układania odstępowanego tytoniu przez osoby uprawiające roślinę tytoniową określa Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
4.
Zarządzenia przewidziane w ust. 2 i 3 podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim.