Upoważnienie urzędów probierczych w Warszawie, Krakowie, Lwowie i Wilnie do cechowania wyrobów złotych i srebrnych, zgłoszonych przez wytwórców z obszarów Rzeczypospolitej nieobjętych działalnością tych urzędów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.90.709

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 3 listopada 1930 r.
o upoważnieniu urzędów probierczych w Warszawie, Krakowie, Lwowie i Wilnie do cechowania wyrobów złotych i srebrnych, zgłoszonych przez wytwórców z obszarów Rzeczypospolitej nieobjętych działalnością tych urzędów.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austriackiego i rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 470) zarządza się co następuje:
Upoważnia się urzędy probiercze w Warszawie, Krakowie, Lwowie i Wilnie do cechowania wyrobów złotych i srebrnych, zgłaszanych przez wytwórców z obszarów Rzeczypospolitej, nieobjętych działalnością żadnego z powyższych urzędów, z zachowaniem przepisów probierczych, obowiązujących te urzędy przy cechowaniu.

Wymienione wyroby, przyjmowane do cechowania ze znakiem imiennym wytwórcy uprzednio zarejestrowanym w urzędzie probierczym, mogą posiadać oznaczenie zawartości kruszców szlachetnych, wyrażone w częściach tysiącznych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.