Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.29.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1950 r.
Art.  1.

Upoważnia się Rząd do wydawania dekretów z mocą ustawy według zasad, ustalonych w przepisach art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, na okres od dnia zamknięcia sesji Sejmu Ustawodawczego, otwartej w dniu 26 kwietnia 1950 r., do dnia otwarcia następnej sesji.