Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.33.223

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1948 r.

USTAWA
z dnia 25 czerwca 1948 r.
upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.

Art.  1.

Upoważnia się Rząd do wydawania dekretów z mocą ustawy według zasad, ustalonych w przepisach art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 71) na okres od dnia zamknięcia sesji Sejmu Ustawodawczego, otwartej w dniu 28 kwietnia 1948 r., do dnia otwarcia następnej sesji.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.