Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.399

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 7 lipca 1921 r.
w przedmiocie upoważnienia Rady Ministrów do zmiany niektórych przepisów, dotyczących ustawy o podatku dochodowym, przemysłowym i domokrążnym, obowiązującym na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Art.  1.

Upoważnia się Radę Ministrów do zrównania stawek podatkowych w ustawach, obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej, jako to: o podatku dochodowym z dnia 19 czerwca 1906 r. (Zb. Ust. prusk. str. 259), przemysłowym z dnia 24 czerwca 1891 r. (Zb. Ust. prusk. str. 205), domokrążnym z dnia 3 lipca 1876 r. (Zb. Ust. prusk. str. 247) ze stawkami analogicznych podatków, obowiązujących w innych dzielnicach Państwa, tak, aby obciążenie temi podatkami łącznie z dodatkami na korzyść samorządu było w całem Państwie równomierne.

Art.  2.

Upoważnienie, wskazana w art. 1, dotyczy ustaw podatkowych, które obowiązują tylko na obszarze b. dzielnicy pruskiej, i rozporządzenia, wydane na jego podstawie, gasną z chwilą wejścia w życie w danej dziedzinie ogólnopaństwowej ustawy.

Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  4.

Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1921 r.