Upoważnienie Rady Ministrów do przeprowadzenia w ustawach, wydanych po dniu 31 lipca 1920 r., zmian, dotyczących stopni... - Dz.U.1921.21.113 - OpenLEX

Upoważnienie Rady Ministrów do przeprowadzenia w ustawach, wydanych po dniu 31 lipca 1920 r., zmian, dotyczących stopni służbowych i stopni płac funkcjonarjuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.21.113

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 1921 r.

USTAWA
z dnia 25 lutego 1921 r.
w przedmiocie upoważnienia Rady Ministrów do przeprowadzenia w ustawach, wydanych po dniu 31 lipca 1920 r., zmian dotyczących stopni służbowych i stopni płac funkcjonarjuszów państwowych.

Postanowienie pierwszego ustępu art. 20 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. z 1920 r. № 65 poz. 429) rozciąga się na postanowienia ustaw, wydanych po dniu 31 lipca 1920 r., które dotyczą zaliczenia urzędów lub posad urzędowych do poszczególnych stopni służbowych i stopni płacy.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Prezydentowi Ministrów.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.