Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.28.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1934 r.

USTAWA
z dnia 15 marca 1934 r.
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy.

Art.  1.

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy do dnia, na który zostanie zwołany Sejm na najbliższą sesję zwyczajną, w zakresie ustawodawstwa państwowego, z ograniczeniem, zawartem w art. 44 ust. 6 Konstytucji.

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom, każdemu we właściwym mu zakresie działania.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.