Upoważnienie Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.44.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1939 r.

USTAWA
z dnia 13 maja 1939 r.
o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.

Upoważnia się Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania - do dnia otwarcia najbliższej sesji zwyczajnej Sejmu - dekretów w zakresie spraw gospodarczych, finansowych i obrony Państwa, z wyjątkiem zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 października 1927 r. o stabilizacji złotego (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 790).

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrom.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.